BOWLING KLUB STADIUM

Skraćeni naziv kluba: BK STADIUM
Sjedište kluba Ulica grada Lipika 15, Donji Kneginec, 42 204 Turčin
Godina osnivanja 2012.
E-mail bkstadium2012@gmail.com
Ovlaštene osobe za zastupanje Matija Golubić, Siniša Fučkar i Igor Gerbus
Predsjednik Matija Golubić
Podpredsjednik Siniša Fučkar
Tajnik Igor Gerbus
Kontakt osobe
Matija Golubić golubic.matija@gmail.com 091 190 34 35
Igor Gerbus gerby81@gmail.com 095 812 56 21

 

Registrirani igrači za 2015. godinu
Davor Fučkar 05B014
Siniša Fučkar 05B002
Igor Gerbus 05B003
Matija Golubić 05B015
Mario Frane Grdović 05B018
Željko Horvatić 05B004
Vjekoslav Kovačić 05B006
Ivan Kreš 05B016
Karlo Kreš 05B017
Diana Lončarić 05B019
Vladimir Petković 05B008
Marko Horvat 05B013
Anica Buhin 05B001